Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1
Meniny na web

Aglomerácia Nitrianske Rudno: Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno - odkanalizovanie - zaslanie zámeru

Navrhovateľ, spoločnosť Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica predložil Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zámer Aglomerácia Nitrianske Rudno: Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves a Nitrianske Rudno - odkanalizovanie. Uvedený dokument bol doručený na Obecný úrad v Nevidzanoch, kde je možné do zámeru nahliadnuť počas stránkových hodín do 10. januára 2015. Verejnosť môže svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie doručiť do 10.1.2015.

Pozvánka

Oznam