Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1
Meniny na web

Príjmy bežného rozpočtu 2013

PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU

 

 

 

Rok 2013

 Rok 2014

Rok 2015

111003

Podielové dane

36000,-€

36000,-€

36000,-€

121001

Daň z pozemkov

5200,-€

5200,-€

5200,-€

121002

Daň zo stavieb

2500,-€

2500,-€

2500,-€

133001

Daň za psa

220,-€

220,-€

220,-€

133013

Poplatok za kom. odpad

5000,-€

5000,-€

5000,-€

221004

Ostatné poplatky

700,-€

700,-€

700,-€

223001

Za predaj služieb

500,-€

500,-€

500,-€

 

Spolu

50120,-€

50120,-€

50120,-€

Schválené na zasadnutí OZ Nevidzany dňa 5.12.2012 uznesením č.32/A.